WEB TASARIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafında Nurol Tower, İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:3 K:2 Şişli / İstanbul adresinde mukim DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| ile diğer taraftan ……………………………………………………………………….. adresinde mukim ……………………………………………………………………………..(Kısaca MÜŞTERİ olarak anılcaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
3.2 MÜŞTERİ, DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, MÜŞTERİ’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları(web sitesi) MÜŞTERİ’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
4.2 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde 6-48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
4.3 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, ek-1 de yer alan özelliklerde yazılım/tasarımı ek-1 de belirlenen teslim tarihine kadar bitirmeyi taahhüt eder.
4.4 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme dahil edeceğini beyan eder.
4.5 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dökümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılımın kaynak kodlarını DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

4.6 Yapılan sitenin isim ve domain hakları MÜŞTERİ’ye aittir. DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| hiç bir şekilde paylaşamaz, kendi amaçları için kullanamaz.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ….. yıl olarak belirlenmiştir, Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, belirlenen ücret karşılığında uzatılabilir.
5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, veri, döküman gibi kayıplardan DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| sorumlu tutulamaz .
5.3 DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|, geliştirilen ek yazılım hizmetini (versiyon yükseltme) ücreti karşılığında müşteriye sağlar.
5.4 Hizmet bedeli, DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| tarafından ……………………… ₺(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI| taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
5.6 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ………………………………………………..’dur.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfa ek sayfa(ek-1) oluşan işbu sözleşme ……../………/……….. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

DR. BİLİŞİM |BİLİŞİM DÜNYASI|                                                                                 MÜŞTERİ