İptal ve İade Şartları
Buradasınız: Anasayfa / İptal ve İade Şartları
İptal ve İade Şartları

www.dr-bilisim.com.tr den satın aldığınız Domain (Alan Adı), Marka Tescil, SSL hizmetlerinde iade işlemleri yapılmamaktadır. Memnun kalmadığınız takdirde Hosting Paketinizi 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz!

www.dr-bilisim.com.tr  üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

1. Hizmet ifasına başlanmamış olması

2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması

3. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından www.dr-bilisim.com.tr ye yazılı olarak bildirilmiş olması

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması

İade talep edilemeyecek ürünler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

1. Domain (alan adları)

2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri

3. Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri

4. Her nevi teknik destek hizmetleri

5. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler

6. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler

7. Kurulumu yapılmış ya da aktif edilmiş SSL sertifikaları

İade usulü

www.dr-bilisim.com.tr , yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler:
 
İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve www.dr-bilisim.com.tr  tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.
 
Alışveriş Kredisi Olarak İade:
 
İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alışveriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.
 
İade Talebinin www.dr-bilisim.com.tr ye İletimi :

İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

1. İadeye konu olan ürün / hizmet

2. İade sebebi (varsa)

3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu www.dr-bilisim.com.tr üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden info@dr-bilisim.com.tr  adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alışverişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul

www.dr-bilisim.com.tr , ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği Türk Lirası  tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade Talebinin Reddi

www.dr-bilisim.com.tr , daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade Talebinden Cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere www.dr-bilisim.com.tr  iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde www.dr-bilisim.com.tr nin yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları www.dr-bilisim.com.tr  ile onun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, www.dr-bilisim.com.tr  üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu sözleşmeyi ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Tüm Sorularınıza Detaylı Cevap Almak İçin Bizi Arayın